Русе, ул. "Михаил Арнаудов" 3
+359 888 44 77 44
X

Финансиране от ЕС

Проект ЕС

 

Съгласно договор № BG16RFOP002-2.073-22263-C01 – Клуб Мениджмънт ЕООД бе одобрен за получаване на безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общата стойност на подкрепата е 10 000 лв., от които 8 500 лв. от ЕФРР и 1 500 лв. национално съфинансиране. Целите на проекта включват осигуряване на оперативен капитал на компанията и справяне с последиците от световната пандемия COVID-19.

Дейностите по проекта са изцяло насочени към предолояване на икономическото затруднение на компанията, вследствие на настъпването на пандемията.

Като резултат от изпълнение на проектните дейности предприятието ще стабилизира своето финансово състояние и  ще осигури стабилност на работните места.